Kontaktinformasjon


Kristiansund menighet

KONTORET ER IMIDLERTIDIG STENGT FOR PUBLIKUMSBESØK. TA KONTAKT PÅ TELEFON ELLER E-POST. SE UNDER.

Adresse: Kongens Plass 5, 3.etg
Telefon:
71 57 52 80
Epost:
 Kristiansund.menighet@Kristiansund.kommune.no

Diakon

Åse Kvalvik

71575287

48003579

Send e-post

Kantor

Johan Martin Røsand

71575290

97073965

Send e-post

Kirketjener

Jan Tore Andersen

91722740

Send e-post

Menighetsmusiker

Bjørn Magne Langseth

71575284

98437591

Send e-post

Menighetspedagog

Line-Merethe Eide Nordhagen

71575286

91779898

Send e-post

Saksbehandler

Turid Berget

71575280

Send e-post

Sokneprest

Tormod Sikkeland

71575283

95014805

Send e-post

Trosopplærer

Andrés Sorbera

71575282

40185818

Send e-post